OM OS

Foreningen Horsens Musical Teater blev oprettet i september 2019.

Foreningens formål er, med professionel tilgang, at skabe og producere musicals med unge - Primært i alderen 16-28 år. Vi ønsker at skabe et fællesskab for unge, der deler passionen for musicalgenren, hvor der er fokus på talentudvikling for skuespil, sang og dans. Vi stræber efter et niveau, der vil kunne forberede dem til branchens professionelle uddannelser. 

Vi har et talentfuldt performancehold, som får undervisning i dans, sang og drama. De er en håndplukket gruppe, som har været til audition for at komme med på det eftertragtede hold. Læs mere ved at vælge punktet "Performanceholdet" i menuen ''OM OS''.

NYT

Som noget nyt, har du nu som medlem også mulighed for at deltage i vores "voksenkor". Se mere under punktet "Voksenkor" i hovedmenuen.

Bag og foran scenen:

Som forening vil vi også skabe de bedste rammer for alle de frivillige der ønsker at benytte deres kompetencer og samtidig dygtiggøre sig på de andre områder, ved at lære og samarbejde med de andre kreative mennesker, der danner rammen for produktionen af vores musicals og events som helhed.

Du kan blive medlem af vores forening, deltage i vores workshops og andre aktiviteter - såsom det kreative team, der står for at bygge kulisser, sy - finde kostumer til vores evente og meget mere.. Som medlem inviteres du ligeledes til vores generalforsamling, hvor du har stemmeret. Tilmeld dig ved at vælge punktet "Medlemsskab" i menuen "OM OS".

Medlemsskab koster 200 kr. årligt og gælder for kalenderåret (jan-dec).